11 Comments

  1. मेरो फार्म मा काम गर्ने एक जना काम्दार (कर्मचारी) को ssf बात Terminate भय्व्को छ कसरी active garne ?

  2. Mero ssf login garda kina hola aru ko number audai xa mero Gmail rakhada pani aru kai number audai xa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *